Dot card chuẩn Glenn Doman là gì?
Dot card là bộ thẻ học toán dành cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi học theo phương pháp của giáo sư Glenn Doman. Một bộ dụng cụ dot card chuẩn Glenn Doman gồm: 1 bộ dot card gồm 101 thẻ. Cách làm: cắt 101 giấy bìa cứng kích thướt 11×11 inch dày 1cm. Cắt… (0 comment)