Giới thiệu về phương pháp dạy trẻ bằng Flash card 6 năm đầu tiên của đời sống con người là rất quan trọng cho sự phát triển và đặt nền móng cho kinh nghiệm trong tương lai. Nhiều nghiên cứu hiện nay khẳng định trẻ bắt đầu học sớm nhất là từ trong bụng mẹ.… (2 comments)

Phương pháp dạy Flash card
Bạn cần chuẩn bị một số lượng thẻ chữ (flashcard) và hình tương đối nhiều vì bé học rất nhanh, mỗi ngày 5 thẻ, 1 tháng 150 thẻ, 2 tháng 300 thẻ, thậm chí hơn thế…Vì vậy, cần chuẩn bị chu đáo trước khi bắt đầu. Nếu không, khi bạn hết thẻ, bé đang đà muốn… (0 comment)

Con tôi chẳng chịu tập trung gì cả. Cứ giơ thẻ ra là bé trốn mất tiêu. Vậy tôi phải làm sao để bé thích flash card theo phương pháp Glenn Doman đây? Glenn Doman xin gửi đến các bạn một vài lưu ý khi dạy con mà các bạn đã quên. Con bạn không… (0 comment)